Wyszukiwanie duplikatówBudowa widoku

W zakładce Duplikaty znajdują się publikacje, które zostały zasugerowane przez system jako potencjalne duplikaty. Aby publikacja została uznana za potencjalny duplikat musi wystąpić zgodność tytułu oraz roku wydania. W przypadku tytułu dopuszczamy rozbieżność na poziomie dwóch znaków.

Przebieg procesu

Proces oznaczania duplikatów sprowadza się tak naprawdę do zaznaczenia publikacji są duplikatami i powinny zostać usunięte. Użytkownik ma do dyspozycji dwa scenariusze:

  • Zaznaczyć poszczególne publikacje do usunięcia(2) i zapisać zmiany - W konsekwencji zaznaczone publikacje zostaną przeniesione do kosza,
  • Nie zaznaczać żadnej publikacji do usunięcia i zapisać zmiany - W konsekwencji wszystkie zasugerowane przez system publikacje zostaną systemowo oznaczone jako inne publikacje tak, aby w przyszłości system znów nie zasugerował takiej kombinacji publikacji.

Zatwierdzenie operacji wykonuje się poprzez przycisk (3)

Komunikat

UWAGA: System jedynie sugeruje publikacje jako potencjalny duplikat. Cały proces decyzyjny związany z zakwalifikowaniem publikacji jako duplikat lub też odrębne publikacje należy do użytkownika. W momencie, gdy publikacje znajdują się w zakładce „Potencjalne”, są dostępne również w przeglądzie PBN-S. Publikacja znika z przeglądu PBN-S wyłącznie wówczas, gdy użytkownik zakwalifikuje daną publikację jako duplikat - wówczas taka publikacja jest usuwana, tj. przenoszona jest do kosza.