Zasilanie nowej aplikacji PBN importem masowym

Dane o publikacjach można dodawać do nowej aplikacji PBN również za pomocą importu masowego.

Aby dodać dane za pomocą importu należy zalogować się do nowej aplikacji PBN, kliknąć w nazwę swojej instytucji (1) → Dodaj (2) → z pliku… (3)

Następnie należy kliknąć przycisk Wybierz (1) i wybrać plik xml, który chcemy dodać do naszej bazy. Plik trafi do kolejki oczekujących na dodanie (2). Na końcu procesu system PBN pokaże nam raport (3) z zakończonego importu. Po kliknięciu w każdy plik otwiera nam się raport szczegóły, który pokazuje jakie publikacje dodano do bazy lub jakie ewentualnie wykryto błędy.

UWAGA! Formatem danych, za pomocą którego dodajemy pliki do bazy jest XML - system nie będzie przyjmował plików .ZIP jak w klasycznej aplikacji PBN.

Ważne

Aktualne definicje schematów importu XML, przykładowe pliki oraz specyfikacja xsd znajduje się tutaj