Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
opis_nowej_aplikacji:dodawanie_publikacji:formularze_wersji_demo [2019/10/22 09:48]
mpaszkowska
opis_nowej_aplikacji:dodawanie_publikacji:formularze_wersji_demo [2019/11/06 12:06] (aktualna)
mpaszkowska
Linia 42: Linia 42:
 |3 |Tytuł artykułu |Tytuł artykułu naukowego |NIE |Rozp. o POL-on | |  |3 |Tytuł artykułu |Tytuł artykułu naukowego |NIE |Rozp. o POL-on | |
 |4 |Rok publikacji |Rok opublikowania publikacji| NIE |Rozp. o POL-on |Pole powinno być uzupełnione datą pierwszej publikacji w formie ostatecznej. Należy wziąć pod uwagę, że rok publikacji może zostać zweryfikowany z zasobami baz danych WoS, Scopus czy biblioteki Narodowej. | |4 |Rok publikacji |Rok opublikowania publikacji| NIE |Rozp. o POL-on |Pole powinno być uzupełnione datą pierwszej publikacji w formie ostatecznej. Należy wziąć pod uwagę, że rok publikacji może zostać zweryfikowany z zasobami baz danych WoS, Scopus czy biblioteki Narodowej. |
-|5 |Czasopismo ujęte w jednej z baz… |Informacja czy czasopismo, którego pochodzi artykuł, było ujęte w roku opublikowania artykułu jednej z baz: Scopus (czasopismo aktywne), Science CI Expanded, Social Sicences CI, Arts&​Humanities CI, Emerging Sources CI. |TAK |Przepisy wprowadzające |Pole typu checkbox. Pole powstało w związku z art. 324 ust 2a Ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz ​i będzie brane pod uwagę tylko dla publikacji z lat 2017-2018. |+|5 |Czasopismo ujęte w jednej z baz… |Informacja czy czasopismo, którego pochodzi artykuł, było ujęte w roku opublikowania artykułu jednej z baz: Scopus (czasopismo aktywne), Science CI Expanded, Social Sicences CI, Arts&​Humanities CI, Emerging Sources CI. |TAK |Przepisy wprowadzające |Pole typu checkbox. Pole powstało w związku z art. 324 ust 2b przepisów wprowadzających ​i będzie brane pod uwagę tylko dla publikacji z lat 2017-2018. |
 |6 |Główny język publikacji| |NIE | |Wartość słownikowa – należy wybrać z listy. | |6 |Główny język publikacji| |NIE | |Wartość słownikowa – należy wybrać z listy. |
 |7 |Numer zeszytu| |NIE |Rozp. o POL-on | |  |7 |Numer zeszytu| |NIE |Rozp. o POL-on | |