Eksportowanie danych z nowej aplikacji PBN

Aby wyeksportować w formacie xml dane z aplikacji PBN należy zalogować się do nowej aplikacji (wersja produkcyjna https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/ lub testowa https://pbn-demo.opi.org.pl/pbn-report-web/ ). Następnie przejść do widoku Moduł Sprawozdawczy → Przegląd → Sprawozdawczy.

Wyświetli się nam cały stan wprowadzonych dla naszej jednostki publikacji. Przy pomocy ustawień w polu filtrów (1) możemy wybrać zakres publikacji, które chcemy eksportować.

Dostępne filtry to:

  • autor
  • tytuł
  • zakres lat w których opublikowano pracę
  • źródło (praca z archiwum itd.)
  • typ publikacji

Możliwe jest również eksportowanie pojedynczej pracy - wystarczy wpisać tytuł takiej pracy w polu filtra „Tytuł”.

Następnie klikamy na ikonę pobierania (2) i wybieramy format eksportu danych „xml”.

Informacja

Prace pobrane w ten sposób mogą być ponownie importowane do systemu PBN. Dzięki temu jest możliwa ekstrakcja danych z systemu demo (gdzie np. uprawnienia Importera Publikacji mogą posiadać osoby nie posiadające ich w wersji produkcyjnej PBN) i łatwe przeniesienie ich do sytemu produkcyjnego.