Klasyczna Aplikacja PBN

Informacje ogólne

Klasyczna Aplikacja obsługuje Moduł Repozytoryjny PBN. Pozwala on na gromadzenie dorobku naukowego osób oraz jednostek naukowych. System PBN służy upowszechnianiu informacji o dorobku polskich naukowców udostępniając je w sposób otwarty. Wprowadzanie danych do Modułu Repozytoryjnego ma charakter dobrowolny i nie jest regulowane przepisami prawa,


Zrzut ekranu ze strony głównej Klasycznej Aplikacji PBN:


System PBN pozwala na prowadzenie bibliografii instytucjonalnej i osobistej. Pozwala on na wykorzystanie danych wprowadzonych nie tylko przez samych autorów ale i przez inne osoby, stąd uzupełnianie bibliografii instytucjonalnej i/lub osobistej odbywać się może zarówno na drodze wprowadzania danych przez osoby zarządzające bibliografiami instytucjonalnymi, osoby prowadzące swoje indywidualne bibliografie, jak i wprowadzonych przez osoby trzecie (np. pracowników administracyjnych, studentów, doktorantów).


UWAGA! Moduł Repozytoryjny PBN dostępny jest jedynie w klasycznej wersji aplikacji PBN.


Dodawanie i edycja czasopism

Każdy zalogowany użytkownik możne dodawać nowe czasopisma do bazy PBN. W tym celu, po zalogowaniu się do systemu, w Menu Użytkownika należny wybrać zakładkę „Dodaj czasopismo”.

Edycji danych już wprowadzonego czasopisma może dokonać jedynie administrator systemu PBN. W tym celu należy wysłać zgłoszenie do Zespołu Wsparcia Użytkowników (elektroniczny system zgłoszeń) podając niezbędne dane:

  • Tytuł czasopisma,
  • ISSN i/lub eISSN czasopisma,
  • Link do strony czasopisma w PBN,
  • Adres strony internetowej czasopisma,
  • Dane, które należy wprowadzić.

Duplikaty w PBN

W przypadku zaistnienia w bazie PBN duplikatu publikacji, należy przesłać poprzez elektroniczny system zgłoszeń. W jego treści należy umieścić linki do obu pozycji oraz wskazać, która jest duplikatem (do usunięcia przez administratora systemu PBN).