Szkolenia

Informacja o nowych szkoleniach

O nowych szkoleniach informujemy naszych użytkowników mailowo. Maile są rozsyłane do wszystkich użytkowników lub do osób z odpowiednią rolą systemową (jeśli szkolenie dotyczy jedynie wybranego zakresu pracy z PBN). Informacje o nowych szkoleniach będą również publikowane na niniejszej stronie oraz w aktualnościach PBN.

Szkolenia zakończone

Konsultacje techniczne w marcu 2017 r.

Dziękujemy za udział w konsultacjach technicznych pt. Moduł danych do ankiety jednostki w systemie PBN.


Prezentacja Krystiana Fajkowskiego i Małgorzaty Paszkowskiej znajdą Państwo poniżej.

Materiały:

Szkolenie w dniu 27-28 października 2016 r.

Dziękujemy za udział w szkoleniu pt. Techniczne aspekty dostosowania systemów POL-on i PBN do przepisów kompleksowej oceny jednostek naukowych za lata 2013-2016.


Prezentacje dr inż. Marka Kozłowskiego, Macieja Kowalskiego, dr Piotra Rodzika oraz Marka Michajłowicza znajdą Państwo poniżej.

Materiały:

Szkolenia w dniach 28-29 czerwca 2016 r.

Dziękujemy za udział w szkoleniu pt. Techniczne aspekty wprowadzania danych do nowego Modułu Sprawozdawczego PBN.


Prezentacje dr inż. Marka Kozłowskiego i Macieja Kowalskiego znajdą Państwo poniżej.

Materiały:

Planowane szkolenia

W tym momencie nie mamy zaplanowanych żadnych szkoleń.