Pomoc techniczna

Pytania techniczne są to pytania kierowane Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego. Pytania i udzielone na nie odpowiedzi zamieszczane są na stronach każdej z aplikacji.

Indeks często zadawanych pytań dostępny jest na stronie Często zadawane pytania - Indeks