Pomoc merytoryczna

Pytania merytoryczne są to pytania kierowane do Departamentu Nauki MNiSW. Pytania i udzielone na nie odpowiedzi zamieszczane są na stronach każdej z aplikacji.

Odpowiedzi na pytania merytoryczne umieszczane są na stronie dopiero po zatwierdzeniu przez Departament Nauki MNiSW. Pytanie jednak na liście może pojawić się przed uzyskaniem odpowiedzi. W takim wypadku wyświetlany jest komunikat:

Komunikat

UWAGA: Trwa przygotowanie odpowiedzi na pytanie

Indeks często zadawanych pytań dostępny jest na stronie Często zadawane pytania - Indeks