Role w systemie PBN


Zestawienie uprawnień w Nowej Aplikacji PBN:

Użytkownik niezalogowany

Użytkownik niezalogowany jest to osoba przeglądająca stronę PBN bez zalogowania do systemu (nieposiadająca konta). W Nowej Aplikacji PBN taki użytkownik może:

 • Wyszukiwać publikacje spośród tych wprowadzonych do Modułu Sprawozdawczego

 • Korzystać z Modułu Analitycznego PBN

Użytkownik zalogowany - bez roli systemowej

Każdy użytkownik systemu PBN (który jest zidentyfikowany w systemie POL-on) może zalogować się do nowej aplikacji i w panelu „Twoje Konto” dokonać powiązania PBN ID z numerem ORCID.

Dzięki temu zabiegowi, numer ORCID będzie widoczny w profilu autora w Module Analitycznym i będzie umożliwiał bezpośrednie przejście na stronę autora w systemie ORCID. Takie przywiązanie ORCID do PBN ID będzie trwałe, dzięki czemu numer ORCID będzie wyświetlał się przy autorze za każdym razem, kiedy zostanie on wprowadzony do systemu z PBN ID.

UWAGA! Na wersji demo aplikacji używane są jedynie testowe konta i numery ORCID (ORCID Sandbox).

Importer publikacji

Importer Publikacji jest to najważniejsza rola systemowa PBN. Osoba będąca Importerem Publikacji jest uznawana za oficjalnie oddelegowaną do sprawozdawczości jednostki w zakresie danych o publikacjach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Importer Publikacji odpowiada za wprowadzanie danych sprawozdawczych jednostki naukowej do Modułu Sprawozdawczego. Jego praca odbywa się tylko w Nowej Aplikacji PBN.

Do jego obowiązków należy:

 • wprowadzanie do Modułu Sprawozdawczego PBN informacji o publikacjach jednostki naukowej (poprzez interfejs użytkownika lub import masowy) zgodnie z wyznaczonymi terminami,
 • weryfikacja wprowadzonych danych i dbałość o prawidłowe powiązania między danymi (autorzy powiązani do odpowiednich osób z POL-on, czasopisma powiązane do odpowiednich rekordów z zasobów PBN),

Importer Publikacji może również:

 • zarządzać swoim kontem w systemie PBN (generowanie nowego hasła, edycja danych w profilu publicznym),

Aby otrzymać rolę Importera Publikacji należy uzyskać stosowne upoważnienie od kierownika jednostki naukowej. Wynika to z tego, iż zgodnie z art. 4c pkt. 6 Ustawy o zasadach finansowania nauki „Za prawidłowość, rzetelność i terminowość danych i informacji wprowadzanych do Systemu odpowiada kierownik jednostki naukowej”. Po uzyskaniu upoważnienia należy skontaktować się z uczelnianym administratorem jednostki (osobą o roli INST_ADM lub INST_NAUK_ADM w systemie POL-on), który nada rolę wg. procedury opisanej w pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/doku.php/informacje/konta_w_systemie/zarzadzanie_kontami

Administrator Instytucji

Możliwość nadawania ról przez Administratora Instytucji z systemu POL-on w Nowej Aplikacji PBN oczekuje na wdrożenie. Więcej informacji w zakładce lista zmian w systemie.


Zestawienie uprawnień w Klasycznej Aplikacji PBN:

Użytkownik niezalogowany

Użytkownik niezalogowany jest to osoba przeglądająca stronę PBN bez zalogowania do systemu (nieposiadająca konta). W Klasycznej Aplikacji PBN taki użytkownik może:

 • Wyszukiwać publikacje spośród tych wprowadzonych do Modułu Repozytorujnego

Użytkownik zalogowany - bez roli systemowej

Użytkownik zalogowany posiada konto w systemie PBN, ale nie posiada żadnych uprawnień instytucjonalnych. Głównym miejscem jego pracy w systemie PBN jest Klasyczna Aplikacja. Może to być np. naukowiec, autor publikacji naukowych który chce dodawać do PBN informacje o swoich publikacjach oraz zarządzać „profilem autora” przypisanym do niego.

W Klasycznej Aplikacji taki użytkownik może:

 • Po dokonaniu powiązania użytkownik może prowadzić spersonalizowany profil autora oraz potwierdzać (lub zaprzeczać) autorstwo swoich publikacji wprowadzonych przez innych użytkowników.
 • Dodawać publikacje do Modułu Repozytoryjnego PBN

Manager bibliografii

Główną rolą Managera Bibliografii jest zarządzanie bibliografią jednostki naukowej. Nie jest to jednak bibliografia wykorzystywana na potrzeby oficjalnego sprawozdania (taką, obsługuje Importer Publikacji w Nowej Aplikacji PBN)

Do głównych zadań Managera Bibliografii należą:

 • potwierdzanie afiliacji publikacji w imieniu danej jednostki naukowej (podczas wprowadzania prez niego publikacji do Modułu Repozytoryjnego PBN, od razu zostanie potwierdzona afiliacja publikacji do danej jednostki naukowej),

Manager Bibliografii może również:

 • zarządzać swoim kontem (generowanie nowego hasła, edycja danych w profilu publicznym),
 • dodawać publikacje do PBN i edytować publikacje wprowadzone.

Administrator Instytucji

Jest to użytkownik posiadający rolę INST_ADM (w przypadku uczelni) lub INST_NAUK_ADM (w przypadku instytutów naukowych) w systemie POL-on.

Uprawnienia te w systemie POL-on nadaje upoważniony pracownik Ministerstwa (MIN_ADM) lub inny administrator jednostki - szczegóły: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/informacje/konta_w_systemie

Kompetencjami INST_ADM lub INST_NAUK_ADM w systemie PBN jest m.in. zarządzanie rolami z poziomu panelu administracyjnego w jednostce. Po zalogowaniu do systemu PBN Administrator może nadawać np. role Importera Publikacji. Instrukcja postępowania dla Administratora znajduje się tutaj.