Konta w systemie

Konta w systemie PBN są współdzielone przez obydwie Aplikacje - Klasyczną i Nową. Oznacza to, że założenie konta na jednej umożliwi zalogowanie się na drugą. Należy jednak pamiętać, że podczas gdy przeglądanie danych w obydwu aplikacjach PBN jest dostępne dla wszystkich (nawet bez zalogowania) to praca w niektórych elementach systemu jest zastrzeżona dla osób posiadających konta z przypisanymi odpowiednimi rolami systemowymi.

Tworzenie konta w systemie PBN

Konto w systemie może utworzyć każda zainteresowana osoba. Zarejestrowanie konta w systemie PBN pozwala dodawać publikacje autorskie do swojego profilu oraz umożliwia przypięcie do niego ról systemowych dla osób dedykowanym do pracy w PBN przez jednostki naukowe. instrukcja rejestracji konta znajduje się w tym artykule.

Role w systemie PBN

Przeglądanie zawartości Modułu Sprawozdawczego jak i Modułu Repozytoryjnego PBN dostępne jest dla każdego, bez konieczności logowania. Aby prowadzić w Module Repozytoryjnym swój profil autora, wymagana jest jedynie rejestracja w systemie i identyfikacja w bazie osób systemu POL-on. Jednak aby mieć dostęp do innych funkcjonalności systemu PBN, w tym do części w której odbywa się sprawozdanie jednostek naukowych, niezbędne są odpowiednie role systemowe. Opis ról w systemie PBN znajduje się w tym artykule.

Zarządzanie rolami w systemie PBN przez uczelnianego administratora

Konta w systemie PBN zarządzane są z poziomu panelu administracyjnego w jednostce. Dostęp do panelu mają administratorzy systemu POL-on w jednostce naukowej lub instytucji nadrzędnej (tj. na poziomie całej uczelni). Jako administratora systemu POL-on rozumiemy osobę, która posiada role INST_ADM (uczelnie) lub INST_NAUK_ADM (instytuty naukowe) w systemie POL-on.

W zakresie kompetencji administratora jest nadawanie uprawnień importera publikacji (Moduł Sprawozdawczy) oraz managera bibliografii (Moduł Repozytoryjny).

Instrukcja nadawania ról systemowych PBN przez Administratora z POL-on znajduje się w tym artykule.