Często zadawane pytania

Strona prezentuje najczęściej zadawane przez użytkowników systemu PBN pytania i odpowiedzi na nie.


Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy jest operatorem technicznym systemu PBN i w związku z tym, odpowiada na pytania dotyczące technicznych aspektów pracy z systemem. Pytania merytoryczne związane np. z interpretacją aktów prawnych, należy kierować do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Co jeśli nie znajdę odpowiedzi na swoje pytanie?

Nowe pytania należy zgłaszać w ramach Elektronicznego systemu zgłoszeń.

Pytania ogólne

Pytania dotyczące ogólnych informacji związanych z pracą w PBN

Do czego służy środowisko demo/test

Środowisko demo jest to wersja testowa aplikacji PBN (dostępna dla obydwu aplikacji - Klasycznej i Nowej). Środowisko to służy do wszelkich ćwiczeń i eksperymentów bez konieczności ingerencji w dane przekazane na środowisku produkcyjnym. Docelowo wszelkie wdrożenia nowych wersji na środowisku produkcyjnym będą poprzedzone wdrożeniem na środowisku demo, aby mogli Państwo zapoznać się ze zmianami w systemie. Logowanie na środowisko demo odbywa się za pomocą tych samych danych (login/hasło), co na środowisku produkcyjnym.

Nowa Aplikacja

Pytania dotyczące pracy w Nowej Aplikacji PBN

Kto może wprowadzać dane w nowej aplikacji PBN?

Na chwilę obecną nowa aplikacja dotyczy wyłącznie modułu sprawozdawczego, dlatego aby móc wprowadzać dane już na nowej aplikacji należy mieć rolę Importera Publikacji jednostki naukowej.

Wprowadzając autora system nie pokazuje żadnej podpowiedzi pomimo, że autor jest pracownikiem naukowym. Co może być przyczyną?

Pracownik uczelni (osoba z rolą INST_PR) odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on nie uzupełnił danych o tej osobie.

Co oznacza przedrostek „PX” przed nuemrem sysystem identifier mojej pracy?

Przedrostek ten oznacza, że praca została ręcznie dodana przez użytkownika i w związku z tym nie posiadała pierwotnie przypisanego do siebie system identifier. Każdej takiej pracy system nadaje swój własny identyfikator źródłowy i opatruje go przedrostkiem „PX”. Umożliwia to dokonywanie masowych akcji (np. ponowny jej import służący nadpisaniu przy użyciu xml) na takiej publikacji.

Czy można wprowadzać dane do Modułu Repozytoryjnego (czyli Klasycznej Aplikacji) poprzez przegląd PBN-R?

Nie. Na tę chwilę dane do modułu repozytoryjnego można wprowadzać wyłącznie poprzez klasyczną aplikację. Przegląd PBN-R w nowej aplikacji umożliwia podgląd i edycję publikacji umieszczonej w module repozytoryjnym, aby następnie zaciągnąć ją do modułu sprawozdawczego (PBN-S).

Na wykazie publikacji z brakami pojawiło się wiele pozycji wskazujących na brak pól niewymaganych w rozporządzeniu. Czy trzeba uzupełnić te pola?

Widok publikacji z brakami pokazuje wszystkie publikacje, w których nie uzupełniono jakiegoś pola. Jednak decyzja odnośnie uzupełnienia pól niewymaganych przez rozporządzenie leży w gestii Użytkownika. Zakres danych, które należy podać zdefiniowany jest w samym rozporządzeniu.

Jak postępować w przypadku publikacji z multiafiliacją autora?

Technicznie nie ma możliwości oznaczenia takiej publikacji jako prawidłowej. Dopóki istnieje zjawisko multiafiliacji, taka publikacja będzie znajdowała się na liście. Autor publikacji powinien wskazać dokładnie jedną jednostkę do której afiliuje publikacje.

Klasyczna Aplikacja

Pytania dotyczące pracy w Klasycznej Aplikacji PBN

Chcę powiązać kolejne konto z bazą autorów. Co należy zrobić?

Jeśli z bazą autorów powiązane jest konto, z którego Użytkownik nie chce korzystać, należy zerwać dowiązanie. W celu zerwania dowiązania z bazą autorów, należy wysłać zgłoszenie do Administratora PBN, podając imię i nazwisko oraz login (adres e-mail), konta powiązanego z bazą autorów. Po zerwaniu dowiązania będzie można powiązać nowe konto z bazą autorów za pomocą nr PESEL.

Dlaczego wprowadzone publikacje nie są przypisane do oficjalnej bibliografii jednostki?

Aby publikacje znajdowały się w oficjalnej bibliografii danej jednostki musi być potwierdzona afiliacja. Potwierdzenia afiliacji może dokonać Użytkownik posiadający rolę Managera Bibliografii danej jednostki.

Jak usunąć publikację z PBN?

Użytkownik nie ma możliwości usunięcia publikacji z systemu PBN. Tylko w uzasadnionych przypadkach (np. duplikat) daną publikację może usunąć Administrator systemu PBN.

Dodałem publikację do PBN. Dlaczego nie widzę jej w zakładce „Moje publikacje”?

Aby dany autor był na liście autorów danej jednostki, musi zostać potwierdzona afiliacja danej publikacji. Potwierdzenia afiliacji może dokonać Użytkownik posiadający rolę Managera Bibliografii.