Import XML


Specyfikacja importu:

Wersja aktualna


Specyfikacja w formacie xlsx: specyfikacja_xsd_2019_10_24.xlsx
W pliku xslx dodano kolumnę „komentarz”. W kolumnie umieszczono dwie wartości:

- pole archiwalne - są to pola wymagane w poprzednim porządku prawnym ale niewymagane w aktualnym imporcie. Umieszczenie pól w imporcie nie będzie traktowane jako błąd. Pola będą przyjmowane i zapisywane w bazie danych. Zabieg ma na celu niewymuszanie dużych zmian po stronie systemów generujących pliki do importu w PBN.

UWAGA!!! Jeśli w imporcie nadal wysyłane będą pola „other-contributors” i „other-contributors” należy umieścić w nich wartość '0' ponieważ zgodnie z nowym stanem prawnym istnieje obowiązek wymienienia z imienia i nazwiska wszystkich autorów.

- nowe pole (dodano paź 2019) - są to pola dodane w związku z nowym stanem prawnym. Pola są nieobowiązkowe.

Specyfikacja xsd: pbn_report_web-2019-10-24.rar
Przykładowe pliki: przykladowe_pliki_2019-10-24.zip

Dodatkowe informacje:

  • Dla artykułu podanie informacji o czasopiśmie nie będzie wymagane jeżeli artykuł zawiera informacje o konferencji;
  • Przygotowując pliki do importu należy zwrócić uwagę na prawidłowe ukształtowanie sekcji 'author'. Np. Dla monografii <book-with-chapters>true</book-with-chapters> powinno podawać się jedynie informacje o redaktorach. Jeżeli książka jest przekładem (np. <language-translation>polishLanguage</language-translation>) powinniśmy raportować autorów przekłady (<author-translator>). System nie nakłada walidacji w tym zakresie. Więcej o merytorycznych uwarunkowaniach dla sekcji autorzy znajduje się tutaj.

Wersja archiwalna


Definicje schematów importu XML:pbn-report-web-2017-02-09.zip
Przykładowe pliki: 2017-01-25_przykladowepliki.zip
Specyfikacja xsd: specyfikacja_xsd_2017_02_09.xlsx , specyfikacja_xsd_2017_02_09.pdf
Wyciąg z XSD – nowe elementy:pbn-report-web-2017-02-09-xsd-diff.zip

W związku z koniecznością uzupełnienia niektórych danych w systemie PBN (informacje o monografiach i rozdziałach wybitnych oraz dla jednostek niejednorodnych obszar wiedzy dominujący w zakresie działalności naukowej prowadzonej przez autorów afiliowanych, niezatrudnionych) zgodnie z wymogami Rozrządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, należy przy uzupełnianiu obszarów i nagród posługiwać się zamieszczonymi poniżej słownikami.

Słowniki nagród i obszarów: slowniki.zip

Kody językowe: kodyjezykow.xlsx