Import XML

Informacja

UWAGA: Dozwolony masowy import danych odbywa się za pomocą formatu .XML (pbn-report.xsd_13.01.2017.zip)

Specyfikacja importu:

Wersja aktualna


Definicje schematów importu XML:pbn-report-web-2017-02-09.zip
Przykładowe pliki: 2017-01-25_przykladowepliki.zip
Specyfikacja xsd: specyfikacja_xsd_2017_02_09.xlsx , specyfikacja_xsd_2017_02_09.pdf
Wyciąg z XSD – nowe elementy:pbn-report-web-2017-02-09-xsd-diff.zip

Słowniki


W związku z koniecznością uzupełnienia niektórych danych w systemie PBN (informacje o monografiach i rozdziałach wybitnych oraz dla jednostek niejednorodnych obszar wiedzy dominujący w zakresie działalności naukowej prowadzonej przez autorów afiliowanych, niezatrudnionych) zgodnie z wymogami Rozrządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, należy przy uzupełnianiu obszarów i nagród posługiwać się zamieszczonymi poniżej słownikami.

Słowniki nagród i obszarów: slowniki.zip

Kody językowe: kodyjezykow.xlsx

Specyfikacja publicznego API

Identyfikator PBN osoby o danym numerze PESEL

URL https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/data/persons/auth/{auth_token}/pesel.{pesel}/id.pbn

  • personId PESEL osoby
  • Content-Type application/json

Zwraca: Identyfikator PBN osoby. Np. (format tymczasowy):

{„value”:„892981”,„scheme”:„PBN”}

Pobranie identyfikatora wymaga autoryzacji za pomocą tokenu autoryzacyjnego. Tokeny są udostępniane Użytkownikom z rolą administratora lub Managera Bibliografii (dowolnej instytucji) . Manager Bibliografii musi wygenerować token samodzielnie w zakładce Moje Instytucje - Tokeny Autoryzacyjne w klasycznej aplikacji PBN.