Import XML

Informacja

UWAGA: Dozwolony masowy import danych odbywa się za pomocą formatu .XML (pbn-report.xsd_13.01.2017.zip)

Specyfikacja importu:

Wersja aktualna


Definicje schematów importu XML:pbn-report-web-2017-02-09.zip
Przykładowe pliki: 2017-01-25_przykladowepliki.zip
Specyfikacja xsd: specyfikacja_xsd_2017_02_09.xlsx , specyfikacja_xsd_2017_02_09.pdf
Wyciąg z XSD – nowe elementy:pbn-report-web-2017-02-09-xsd-diff.zip

Słowniki


W związku z koniecznością uzupełnienia niektórych danych w systemie PBN (informacje o monografiach i rozdziałach wybitnych oraz dla jednostek niejednorodnych obszar wiedzy dominujący w zakresie działalności naukowej prowadzonej przez autorów afiliowanych, niezatrudnionych) zgodnie z wymogami Rozrządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, należy przy uzupełnianiu obszarów i nagród posługiwać się zamieszczonymi poniżej słownikami.

Słowniki nagród i obszarów: slowniki.zip

Kody językowe: kodyjezykow.xlsx