← Powrót

Źródła finansowania inwestycji

Nazwa Czy wymagane Komentarz Warunek
Źródła finansowania inwestycji ogółem [PLN]Tak
Środki własne jednostki naukowejTak
Środki z budżetu państwaTak
Środki Unii Europejskiej ogółemTak
Środki Unii Europejskiej ogółem - fundusze strukturalneTak
Środki Unii Europejskiej ogółem - programy ramowe Unii EuropejskiejTak
Inne źródłaTak