← Powrót

Nakłady bieżące na działalność badawczo-rozwojową poniesione przez jednostkę naukową

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
Nakłady bieżące ogółemTakNkłady bieżące na działalność badawczo-rozwojową poniesione przez jednostkę naukową za dany rok ogółem [PLN]
W tym środki pochodzace z/od
Budżetu państwaTak
Budżetu państwa - udział środków krajowych w projektach współfinansowanych ze środków Unii EuropejskiejTak
Jednostek naukowych PAN i instytutów badawczychTakJednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych
UczelniTak
PrzedsiębiorstwTak
Prywatnych instytucji niekomercyjnychTak
Środki pochodzące z zagranicy ogółemTak
Środki pochodzące z Komisjii EuropejskiejTak
Środki pochodzące z organizacji międzynarodowychTak
Środki pochodzące z przedsiębiorstwTak
Środki pochodzące z zagranicznych instytucji rządowychTak
Środki pochodzące z prywatnych instytucji niekomercyjnychTak
Środki pochodzące z zagranicznych jednostek naukowychTak
Środki pochodzące z pozostałych podmiotówTak
Innych źródełTakInnych źródeł niż te wymienione w lit. a-f
Ze środków własnych jednostki naukowejTak