← Powrót

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową faktycznie poniesione przez jednostkę naukową

Nazwa Czy wymagane Komentarz Warunek
Nakłady na działalność badawczo-rozwojową faktycznie poniesione przez jednostkę naukową (baz amortyzacji środków trwałych) za dany rok ogółem [PLN]Tak