← Powrót

Dane podstawowe

Nazwa Czy wymagane Komentarz Warunek
Rok sprawozdawczyTakRok, którego dotyczy sprawozdanieNie można dodać dla tej samej jednostki dwuktornie tego samego roku sprawozdawczego