← Powrót

Opis modułu

Obszar przedstawia wynik finansowy jednostek naukowych w obszarze:

  • nakłady na działalność badawczo-rozwojową faktycznie poniesione przez jednostkę naukową
  • nakłady bieżące na działalność badawczo-rozwojową poniesione przez jednostkę naukową
  • nakłady inwestycyjne
  • źródła finansowania inwestycji
  • wynik finansowy jednostki naukowej, w tym przychody z komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowychWymagane role

  • INST_DS - Pracownik instytucji z dostępem do wykazu dotacji statutowych i wyniku finansowego jednostek naukowych
  • INST_DS_PODGLAD - Pracownik jednostki z dostępem do podglądu danych dotacji statutowej i wyniku finansowego jednostek naukowych
  • MIN_DS - Pracownik ministerstwa z dostępem do wykazu dotacji statutowych i wyniku finansowego jednostek naukowych