← Powrót

Często zadawane pytania

Wynik finansowy jednostek naukowych


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czy nakłady na działalność badawczo-rozwojową należy podać faktycznie poniesione przez jednostkę naukową (bez amortyzacji środków trwałych) za dany rok?

Tak.
Zakres danych określono w z załączniku nr 1 w pkt 13 ppkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

Czy nakłady bieżące na działalność badawczo-rozwojową należy podać poniesione przez jednostkę naukową za dany rok ogółem?

Tak.
Zakres danych określono w z załączniku nr 1 w pkt 13 ppkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

Czy źródła finansowania nakładów mają być źródłami pierwotnymi?

Tak

Czy: 1) w zakładce 'Finanse jednostki' dane dotyczące środków finansowych (wskazany OSF) uzupełnia się z poziomu OSF czy z poziomu POL-on? 2) dane te wpisujemy jako jednostka czy uzupełniane są niezależnie od nas z poziomu administratora systemu?

Zakładka „Finanse jednostki” ma dwie podzakładki:

  • „wykaz dotacji statutowych” - dane do niej są przenoszone z systemu OSF, po weryfikacji danych za dany rok
  • „wyniki finansowe jednostki naukowej” ( wg pkt. 13 rozporządzenia o systemie informacji o nauce) są wprowadzane przez jednostki tak, jak inne dane.

W systemie POLon nie wprowadza się żadnych danych z poziomu administratora systemu.

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Jaką rolę mam przydzielić pracownikowi do wprowadzenia informacji o wyniku finansowym?

Wymagane role umożliwiające dostęp do modułu zostały określone w jego opisie