← Powrót

Opis modułu

Zestawienie czasopism naukowych wydawanych przez jednostki naukowe zostało stworzone na podstawie zapisów ustawy o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Sprawie Systemu Informacji o Nauce. Zestawienie zawiera informacje o czasopismach naukowych wydawanych przez jednostki naukowe, to jest przez instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, uczelnie albo ich jednostki podstawowe oraz inne jednostki naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

Zestawienie wchodzi w skład zestawień ogólnodostępnych systemu POL-on i jako takie może być przeglądane przez użytkowników niezalogowanych. Dodawać czasopisma do zestawienia, a także edytować ich dane mogą wyłącznie uprawnieni pracownicy jednostek naukowych wydających dane czasopismo.Wymagane role

  • Użytkownik niezalogowany - Anonimowa osoba, mogąca przejrzeć wykaz na zestawieniu ogólnodostępnym
  • INST_CZASOPISMA_ADM - Pracownik uczelni lub instytucji naukowej uprawniony do zarządzania danymi czasopism naukowych wydawanych przez własną instytucję oraz jej jednostki podrzędne
  • INST_CZASOPISMA_PODGLAD - Pracownik uczelni lub instytucji naukowej uprawniony do przeglądania danych czasopism naukowych wydawanych przez własną instytucję oraz jej jednostki podrzędne
  • MIN_CZASOPISMA - Pracownik ministerstwa uprawniony o przeglądania danych czasopism naukowych wydawanych przez jednostki naukowe