← Powrót

Często zadawane pytania

Wydawane czasopisma


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czy można wprowadzić czasopismo wydawane przez uczelnię a nie przez wydziały?

Czy należy wprowadzać dane o poszczególnych publikacjach czasopisma?

Jaki zakres danych należy wprowadzać do systemu?

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Co oznacza otwarty dostęp czasopisma?

Otwarty dostęp czasopism czyli tzw. open access jest to natychmiastowy dostęp do danego czasopisma w jego cyfrowej formie w Internecie.

W jaki sposób można edytować dane wprowadzonego czasopisma?

Aktualnie nie ma możliwości edytowania i korekty danych w module czasopisma naukowe, jedynie można dane czasopismo usunąć i ponowne wprowadzić.

Czasopismo posiada dwa numery DOI, który z nich podać?

Należy podać aktualny numer DOI.