← Powrót

Lista zmian

23.11.2018 - wersja 9.56

  • Zmiana w usłudze /opi-ws/api/students. Dodanie możliwości filtrowania wykazu studentów po kodzie kierunku courseId.
  • Zmiany w usłudze /opi-ws/api/studies. Dodanie możliwości filtrowania wykazu kierunków po kodzie kierunku courseId oraz po identyfikatorze kierunku courseUid.
  • Zmiana w usłudze /opi-ws/api/studies. Dodanie w odpowiedzi zwracanej przez usługę dodatkowego atrybutu courseId.
  • Dodanie nowej usługi /opi-ws/api/dictionaries/administrativeFunctions. Usługa zwraca słownik funkcji administracyjnych dla pracowników uczelni.


20.09.2018 - wersja 9.52


29.06.2018 - wersja 9.46