← Powrót

Dokumentacja usług

Dane osobowe

Zasoby Opis
OsobaZestaw usług związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.
Identyfikator zewnętrznyZestaw usług związanych z zewnętrznymi numerami identyfikacyjnymi naukowca.

Studenci

Zasoby Opis
Wykaz studentówWykaz studentów dla uczelni lub jednostki podrzędnej
Dane studentaDane szczegółowe studenta: dane osobowe, studia, pomoc materialna

Pracownicy

Zasoby Opis
Wykaz pracowników instytucjiStan bieżący wykazu pracowników, który zawiera osoby obecnie zatrudnione w instytucji
Historia zatrudnienia w instytucjiStan bieżący i archiwalny wykazu pracowników instytucji. Wykaz pracowników obecnie zatrudnionych w instytucji poszerzony o osoby zatrudnione w przeszłości
Tytuł naukowy pracownikaZestaw usług odpowiedzialnych za zarządzanie tytułami pracownika
Stopień naukowyZestaw usług odpowiedzialnych za zarządzanie stopniami naukowymi pracownika

Kierunki studiów

Zasoby Opis
Wykaz kierunkówWykaz kierunków prowadzonych przez uczelnię lub jednostkę podrzędną uczelni

Instytucje

Zasoby Opis
Wykaz instytucji szkolnictwa wyższegoWykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki obejmujący uczelnie publiczne, niepubliczne oraz kościelne
Wykaz jednostek naukowychWykaz jednostek naukowych: instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych, jednostek naukowych PAN oraz innych jednostek naukowych
Wykaz instytucji nadzorującychWykaz instytucji nadzorujących jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki
Dane szczegółowe instytucjiDane szczegółowe instytucji: dane adresowe, informacje o jednostkach nadrzędnych, jednostkach nadzorujących oraz dane opisowe
Jednostki podrzędne Wykaz jednostek podrzędnych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Użytkownicy

Zasoby Opis
Uprawnienia użytkownikówRole użytkownika w systemie POL-on