Pomoc użytkownika do systemu POL-on

Ten dokument zawiera wybrany fragment pomocy użytkownika dla systemu POL-on. Oficjalna strona pomocy dla całego systemu POL-on znajduje się tutaj. Pomoc jest dostępna również w formie kontekstowej. Zachęcamy do korzystania z pomocy online, gdyż informacje w niej zawarte są aktualizowane na bieżąco.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego