← Powrót

Przeglądanie wdrożonych systemów jakości

Informacje o wdrożonych systemach jakości dotyczą każdego poziomu struktury instytucji – zarówno instytucji głównej jak i podległych jej jednostek organizacyjnych, dlatego zakładka „Wdrożone systemy jakości” prezentowana będzie na każdym poziomie struktury