← Powrót

Edycja i usunięcie wdrożonego systemu jakości

Operacja korekty/poprawy danych podstawowych systemu jakości uwzględnia korektę jednostki organizacyjnej (Jednostki posiadającej). Na liście jednostek występują wszystkie działające jednostki organizacyjne (ograniczone do wskazanej gałęzi struktury) oraz przyporządkowana aktualnie jednostka zlikwidowana/przekształcona. Możliwy jest zapis z przyporządkowaną zlikwidowaną/ przekształconą jednostką organizacyjną.

Korekta jednostki oznacza poprawę danych od momentu ich wprowadzenia do systemu POL-on.