← Powrót

Dodanie wdrożonego systemu jakości

Operacja dodawania nowego systemu jakości zawsze bazuje na działających jednostkach organizacyjnych (Jednostka posiadająca). Nie jest możliwe dodanie nowego systemu jakości dla jednostek zlikwidowanych lub przekształconych.

Dodatkowo przed zapisaniem nowego systemu jakości w systemie POL-on następuje weryfikacja, czy w systemie nie posiadamy już wpisu o wskazanym numerze certyfikatu. Jeśli istnieje wyświetlany jest pop-up z informacją dotyczącą certyfikatu i tego jakim jednostkom został przypisany oraz komunikatem:

Po kliknięciu Dalej pozwalamy przypisać do system jakości kolejnej jednostce.