← Powrót

Wdrożone systemy jakości

Funkcjonalność Wdrożone systemy jakości pozwala na uzyskanie informacji o systemach jakości wdrożonych we wskazanej instytucji lub jednostce organizacyjnej zgodnych z ISO 9000, ISO 1400, PN(OHSAS) 18000 i innymi (międzynarodowymi systemami jakości).