← Powrót

Często zadawane pytania

Wdrożone systemy jakości


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jakie krajowe systemy jakości powinniśmy wprowadzić do systemu?

Jakie międzynarodowe systemy jakości powinniśmy wprowadzić do systemu?

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Czy dane wprowadzone w zakładce Wdrożone systemy jakości będą importowane do ankiety jednostki?

Dane wprowadzone w zakładce „Wdrożone systemy jakości” będą importowane do ankiety jednostki, zatem należy i warto te dane uzupełniać na bieżąco.

System jakości nie wyświetla się na wykazie a system informuję, że numer certyfikatu już istnieje , co zrobić?

System jest nieaktywny. W zakładce „Wdrożone systemy jakości” w kryteriach wyszukiwania status jest domyślnie ustawiony na Aktywne. Należy zmienić w polu Status na Wszystkie lub Nieaktywne aby wyświetlić nieaktywne systemy.