Wdrożenia wyników badań

Produkt

Centralnym elementem jest PRODUKT, dla którego zdefiniować można dodatkowe informacje zgodnie z poniższym schematem.