← Powrót

Zakres danych

Funkcjonalność Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych umożliwia przeglądanie informacji dotyczących jednostek z prawem do nadawania stopnia naukowego dostępna jest poprzez wybór pozycji z menu: Stopnie naukowe → Przyznane uprawnienia (dr, dr hab.).

Zestawienie uprawnień do nadawania stopni naukowych

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
Jednostkataknazwa instytucji uprawnionej do nadawania stopnia naukowego
DziedzinatakDziedzina nauk
Nadaje stopnie dr w dyscyplinienieDyscyplina naukowa lub lista dyscyplin w zakresie danej dziedziny nauk w ramach której jednostka ma prawo do nadawania stopnia 'doktor'
Nadaje stopnie dr hab. w dyscyplinieniedyscyplina naukowa lub lista dyscyplin w zakresie danej dziedziny nauk w ramach której jednostka ma prawo do nadawania stopnia 'doktor habilitowany'.

Kliknięcie w odnośnik - kolumna „Jednostka uprawniona” - przekierowuje do zestawienia Uprawnień do nadawania stopni naukowych w wybranej instytucji.

Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych

NazwaCzy wymaganeKomentarzWarunek
Jednostka uprawnionataknazwa instytucji uprawnionej do nadawania stopnia naukowego
DziedzinatakDziedzina nauk
Nazwa dyscyplinytakDyscyplina naukowa w zakresie danej dziedziny nauk w ramach której jednostka ma prawo do nadawania stopnia
StatustakStatus uprawnieńPrzyznane;
Nadania zatwierdzane przez CK;
Zawieszone;
Odebrane.
Stopień naukowytakStopień którego dotyczy uprawnieniedoktor
doktor habilitowany