← Powrót

Zmiana statusu uprawnienia do nadawania stopni naukowych


Pracownicy Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów mają możliwość:

 1. Zmiany statusu uprawnienia do nadawania stopni naukowych - odnośnik Zmień status w kolumnie „Akcje” na ekranie zestawienia Uprawnień do nadawania stopni naukowych w wybranej instytucji.Wymagane podanie daty decyzji, nowego statusu i opisu tej decyzji, a w razie zawieszenia uprawnienia również okresu trwania zawieszenia w latach.


 1. Nadania wybranej instytucji prawa do nadania stopnia naukowego - przycisk „Dodaj prawo do nadania stopni naukowych” w górnej części ekranu zestawienia Uprawnień do nadawania stopni naukowych w wybranej instytucji.  Wymagane podanie:
  • Dziedziny
  • Dyscypliny – w pierwszej kolejności określana jest dziedzina, a następnie dostępne dla niej dyscypliny naukowe;
  • Prawa do nadawania stopnia - wybór z listy rozwijanej: 'doktor'/'doktor habilitowany';
  • Data decyzji;
  • Informacje dodatkowe - forma opisowa.

Istnieje również możliwość nadania uprawnień poprzez wybór w menu pozycji : Stopnie naukowe → Nadaj uprawnienia
Na ekranie mamy możliwość wyszukiwania wg następujących parametrów wyszukiwania:


 • Nazwa uczelni - nazwa instytucji głównej;
 • Typ uczelni.

W wyniku wyszukiwania prezentowane są następujące informacje:


 • Uczelnia - instytucja, której chcemy nadać uprawnienia do nadawania stopni naukowych
 • Uprawnienia jednostki - link do listy uprawnień, które posiada jednostka.

Na zestawieniu prezentowane instytucje główne. Żeby zobaczyć instytucje podrzędne (np. wydział) należy kliknąć odnośnik z nazwą instytucji.
Jeśli nazwa instytucji nie jest odnośnikiem, oznacza to. iż instytucja nie ma instytucji podrzędnych.
Kliknięcie w odnośnik lista uprawnień w kolumnie „Uprawnienia jednostki” - przekierowuje do zestawienia Uprawnień do nadawania stopni naukowych w wybranej instytucji.