← Powrót

Opis modułu

Funkcjonalność Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych umożliwia uzyskanie informacji o jednostkach posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki.Wymagane role

 • BRAK - użytkownik anonimowy (możliwy podgląd ogólnodostępnego zestawienia)
 • CK_PR - Pracownik Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Podgląd danych:

 • INST_DR_DRHAB
 • INST_DR_DRHAB_PODGLAD
 • INST_PR
 • INST_PR_PODGLAD
 • INST_NAUK_PR
 • INST_NAUK_PR_PODGLAD
 • INST_OCENA_PARAMETRYCZNA
 • OPI_PODGLAD
 • INST_OCENA_PARAMETRYCZNA_PODGLAD