← Powrót

Często zadawane pytania

Uprawnienia do nadawania stopni


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora (decyzja z dnia 20 maja 2015). W którym miejscu systemu POL-on i do kiedy mamy wprowadzić uprawnienie?

W Systemie POL-on dane do zestawienia uprawnień do nadawania stopni naukowych wprowadza zasadniczo Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy na podstawie dokumentacji przekazywanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Wątpliwości i pytania w tym zakresie powinny być kierowane do OPI poprzez funkcję „zgłoś problem” (kategoria: techniczne OPI).

Nasz Wydział otrzymał prawa do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna decyzją CK z dnia 26 marca 2007 r. Dlaczego w zakładce [uprawnienia] nie widzę tego uprawnienia?

W Systemie POL-on dane do zestawienia uprawnień do nadawania stopni naukowych wprowadza zasadniczo Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy na podstawie dokumentacji przekazywanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Wątpliwości i pytania w tym zakresie powinny być kierowane do OPI poprzez funkcję „zgłoś problem” (kategoria: techniczne OPI).

Jak skorygować daty wydania decyzji i numeru decyzji o nadaniu uprawnienia do nadawania stopni naukowych?

W zależności od wprowadzającego dane do Systemu POL-on należy skontaktować się z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji albo Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów. Zasadniczo jednak sugeruje się kontakt z OPI poprzez funkcję „zgłoś problem” (kategoria: techniczne OPI).