← Powrót

Jak skorygować daty wydania decyzji i numeru decyzji o nadaniu uprawnienia do nadawania stopni naukowych?

W zależności od wprowadzającego dane do Systemu POL-on należy skontaktować się z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji albo Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów. Zasadniczo jednak sugeruje się kontakt z OPI poprzez funkcję „zgłoś problem” (kategoria: techniczne OPI).