← Powrót

Nasz Wydział otrzymał prawa do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna decyzją CK z dnia 26 marca 2007 r. Dlaczego w zakładce [uprawnienia] nie widzę tego uprawnienia?

W Systemie POL-on dane do zestawienia uprawnień do nadawania stopni naukowych wprowadza zasadniczo Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy na podstawie dokumentacji przekazywanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Wątpliwości i pytania w tym zakresie powinny być kierowane do OPI poprzez funkcję „zgłoś problem” (kategoria: techniczne OPI).

Pytania i komentarze

Wpisz swój komentarz: