« Terminy wprowadzania i aktualizacji danych


Zestawienie danych o kierunkach studiów


Termin wprowadzenia i aktualizacji danych:

Niezwłocznie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi zmianami (ostatnia nowelizacja 11 lipca 2014 r.);
  • Rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 3 października 2014 r. w w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej;

Jednostki zobowiązane do wprowadzania danych:

  • Informacje o uprawnieniach do prowadzenia kierunków nadanych decyzją Ministra wprowadzają pracownicy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Pozostałe informacje o uprawnieniach do prowadzenia kierunków wprowadzają rektorzy uczelni oraz rektorzy uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe otrzymujących dotacje i inne środki z budżetu państwa.
  • Informacje o uruchomionych przez jednostki kierunkach studiów wprowadzają rektorzy uczelni oraz rektorzy uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe otrzymujących dotacje i inne środki z budżetu państwa.