← Powrót

Przeglądanie zestawienia studiów doktoranckich


W zakresie funkcji Zestawienie studiów doktoranckich uprawnieni pracownicy instytucji i ministerstwa mają możliwość przeglądania zestawienia studiów doktoranckich. Zestawienie wyświetlone w kontekście uczelni/instytucji naukowej prezentuje wszystkie studia, w których instytucja użytkownika (lub jej jednostki podrzędne) występuje jako jednostka prowadząca studia, niezależnie od tego, czy jest dla tych studiów oznaczona jako jednostka główna czy nie. Zestawienie wyświetlone w kontekście ministerstwa prezentuje wszystkie studia doktoranckie.

Dostępne są następujące parametry wyszukiwania:

 • Nazwa studiów doktoranckich – system umożliwia zaawansowane wyszukiwanie nazw (znacznik Uwzględniaj historyczne nazwy umożliwia wyszukiwanie zmienionych nazw studiów doktoranckich);
 • Kod studiów;
 • Forma kształcenia – możliwy wybór wartości: Stacjonarne, Niestacjonarne;
 • Status – Utworzone, Uruchomione, Zawieszone, Zlikwidowane;
 • Obszar;
 • Dziedzina – wykaz dziedzin wypełnia się po wskazaniu określonego obszaru;
 • Dyscyplina – wykaz dyscyplin wypełnia się po wskazaniu określonej dziedziny;

oraz znacznik:

 • Ogranicz do studiów środowiskowych.


Dodatkowo, dla pracowników ministerstwa widoczny jest przycisk Wyszukaj służący do wyszukiwania i wybierania instytucji/jednostki (współ-) prowadzącej dane studia, oraz nieedytowalne pole Instytucja/jednostka, które wypełnia się nazwą wybranej instytucji/jednostki.

W wyniku wyszukiwania prezentowane są następujące informacje:

 • Kod studiów;
 • Nazwa studiów doktoranckich;
 • Forma kształcenia
 • Dyscyplina (Obszar/Dziedzina);
 • Status;
 • Instytucja/jednostka – instytucje/jednostki uprawnione do prowadzenia studiów.


Kliknięcie odnośnika – pozycji w kolumnie „Nazwa studiów doktoranckich” – umożliwia podgląd Przeglądanie szczegółów studiów doktoranckich.

Pracownik instytucji
Pracownik ministerstwa