← Powrót

Opis modułu

Moduł studiów doktoranckich w systemie POL-on został stworzony na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (w szczególności dział IV, rozdział 3 „Studia doktoranckie”)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Moduł zawiera informacje o studiach doktoranckich prowadzonych przez jednostki uczelni oraz instytucje naukowe.Wymagane role

  • MIN_STUDIA_DR - pracownik ministerstwa z dostępem do przeglądania danych studiów doktoranckich
  • INST_STUDIA_DR_ADM - pracownik uczelni lub jednostki naukowej zarządzający studiami doktoranckimi
  • INST_STUDIA_DR_PODGLAD -pracownik uczelni lub jednostki naukowej z dostępem do podglądu danych studiów doktoranckich