← Powrót

Przeniesienie studenta pomiędzy studiami w obrębie uczelni - brak zaliczenia