← Powrót

Przeniesienie studenta pomiędzy studiami w obrębie uczelni - zaliczenie toku studiów