← Powrót

Student został skreślony z powodu nie złożenia pracy (nie zachowuje praw studenta, nie złożył pracy). Po pewnym czasie otrzymał zgodę na wznowienie studiów jedynie na obronę