← Powrót

Rejestracja studenta I roku powtarzającego studia - przykład z przerwą w studiowaniu