← Powrót

Raportowanie do systemu POL-on punktów ECTS - ECTS zatwierdzone w procesie potwierdzania efektów uczenia się

Błąd raportowania