← Powrót

Raportowanie do systemu POL-on punktów ECTS - Brak zaliczenia wszystkich przedmiotów