Menadżer multimediów

Wysyłanie pliku

Pliki w terminy

Plik

Data:
2017/02/27 11:51
Nazwa pliku:
20160926_rozporzadzenie_w_sprawie_charakterystyk_drugiego_stopnia_polskiej_ramy_kwalifikacji_typowych_dla_kwalifikacji_uzyskiwanych_w_ramach_szkolnictwa_wyzszego_po_uzyskaniu_kwalifikacji_pelnej_na_poziomie_4_poziomy_6_8.pdf
Rozmiar:
1017KB
Odnośniki do:
Baza aktów prawnych