← Powrót

Filtrowanie danych

Na zestawieniu „Pomoc materialna studentów w jednostce” przedstawiana jest pomoc materialna pobierana przez studentów w danej jednostce.

Reguły prezentacji danych (filtry):

  1. Jednostka (pole wyboru) - filtr dostępny jedynie dla pracowników ministerstwa;
  2. Stan na rok (pole obowiązkowe) - pole wskazuje, którego roku akademickiego dotyczy zestawienie;
  3. Domyślnie bez zaznaczenia żadnej opcji pobierani są studenci, którzy pobierają przynajmniej jedną pomoc u nas (obojętnie jakiego typu) w danym roku akademickim (nie są uwzględniani studenci uczelni, którzy aktualnie u nas studiują albo studiowali, ale pobierają pomoc gdzieś indziej lub w innym roku akademickim). Dodatkowo wartości pobieranych pomocy zliczane są ogólnie (u nas + na innych uczelniach).
  4. Pokaż tylko pomoc pobieraną wielokrotnie - ogranicza prezentowaną listę osób wyłącznie do studentów, którzy przekraczają limit pobieranej pomocy materialnej. Prezentowani są wyłącznie studenci studiujący w wybranej uczelni, dla których występuje przypisanie nadmiarowego świadczenia. Kryterium nie uwzględnia przypadków, gdy student posiada przypisane studiowanie do innych uczelni/wydziałów i w ramach tego przypisania występuje naruszenie przyznanej pomocy materialnej (np. student studiuje na kierunkach prowadzonych przez wydziały X,Y i Z. Nadmiarowe świadczenia pobiera na Y i Z. Zaznaczając kryterium z poziomu X nie zostanie uwzględniony w zestawieniu);