← Powrót

Sprawozdanie z działalności uczelni za rok 2016/2017 - Inicjalna synchronizacja

Utworzenie sprawozdania - W systemie odnotowano dla wskazanej uczelni obowiązek sprawozdawczy za określony rok akademicki. Status „Gotowe do wypełnienia” oznacza, że uczelnia ma możliwość pobrania formularza sprawozdania do dalszej edycji

Import danych inicjalnych z ubiegłorocznej wersji sprawozdania - Do sprawozdania zostają pobrane jednorazowo informacje przekazane do ministerstwa (dotyczy wyłącznie wysłanych sprawozdań) w sprawozdaniu za rok akademicki 2015/2016 w zakresie:

  1. Import struktury organizacyjnej - Dane jednostek wraz z informacjami o kadrze kierowniczej według stanu na dzień 30 września. Szczegółowe kryteria synchronizacji danych opisane na stronach pomocy systemowej: Import danych struktury
  2. Import kierunków studiów - Dane prowadzonych kierunków studiów według stanu na dzień 30 września. Szczegółowe kryteria synchronizacji danych opisane na stronach pomocy systemowej:Kierunki studiów
  3. Import umów międzynarodowych - dane kopiowane są inicjalnie z wersji ubegłorocznej (istnieje możliwość importu i eksportu danych z plików zewnętrznych: Import umów międzynarodowych z pliku xls do części II sprawozdania z działalności uczelni