← Powrót

Opis modułu

Sprawozdanie z działalności uczelni stanowi część modułu sprawozdawczego systemu POL-on. Obowiązek jego złożenia wynika z Art. 35 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami).

Od roku akademickiego 2013/2014 zakres sprawozdania nie jest określony wzorem publikowanym w rozporządzeniu 1)

Opis sprawozdań z lat poprzednich umieszczony został w poprzedniej wersji pomocy systemowej

1)
Nie obowiązuje już Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego