← Powrót

Czy jest techniczna możliwość przeniesienia danych wprowadzonych w dziale "współpraca międzynarodowa" rok temu do aktualnego sprawozdania z działalności uczelni?

Istnieje możliwość wprowadzenia danych do części III formularza poprzez import z zewnętrznego pliku w formacie xls.

Główne założenia importu:

 • Import możliwy tylko z pliku xls o strukturze zgodnej z szablonem eksportowanym z POL-on
 • Eksport dostępny poprzez opcję w prawym górnym rogu zestawienia INFORMACJI O PODJĘTEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (przycisk XLS pojawia się gdy na zestawieniu prezentowana jest przynajmniej jedna Umowa/Porozumienie) lub na podstawie pobranego szablonu pliku (Szablon importu xls - dział III:sprawozdanie_z_dzialalnosci_uczelni_dzial_iii_szablon.xls)
 • Import danych z pliku powoduje całkowite wymazanie danych w formularzu i zastąpienie ich danymi z pliku. Import ma charakter całościowy, a nie przyrostowy
 • Poszczególne wiersze pliku podlegają walidacji

Przykładowy scenariusz importu pliku - wariant inicjalny:

 • Wywołaj formularz sprawozdania. Część III - współpraca międzynarodowa
 • Kliknij przycisk «Importuj»
 • Wskaż lokalizację przygotowanego uprzednio pliku importowego zgodnego ze zdefiniowanym szablonem (Szablon importu xls - dział III)
 • Potwierdź operację
 • Zweryfikuj stan formularza po zaimportowaniu

Przykładowy scenariusz importu pliku - wariant z edycją danych:

 • Wywołaj formularz sprawozdania. Część III - współpraca międzynarodowa
 • Wyeksportuj dane przy użyciu przycisku «XLS» dostępnego w prawym górnym rogu zestawienia (Przycisk dostępny gdy na zestawieniu prezentowana jest przynajmniej jedna Umowa/Porozumienie)
 • Dokonaj edycji pliku poprzez zmianę istniejących wierszy lub dodanie nowych
 • Kliknij przycisk «Importuj»
 • Wskaż lokalizację edytowanego uprzednio pliku importowego
 • Potwierdź operację
 • Zweryfikuj stan formularza po zaimportowaniu

Pytania i komentarze

Wpisz swój komentarz: