← Powrót

Często zadawane pytania

Sprawozdania finansowe


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czy sprawozdanie finansowe musi być tez wysyłane w postaci papierowej oprócz formy elektronicznej poprzez system POL-on?

Sprawozdanie występują ostrzeżenia.Czy należy wpisać uwagę lub komentarz?

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Nie można załączyć pliku pdf do sprawozdania. Co zrobić?

Należy wyczyścić cache przeglądarki - klikamy Ctrl+Shift+Delete będąc na stronie przeglądarki. Okres do wyczyszczenia wybieramy „wszystko” oraz wybieramy następujące pozycje z listy:

  • Mozilla Firefox: Pamięć podręczna, Ciasteczka, Dane witryn trybu offline, Ustawienia witryn;
  • Google Chrome: Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek, Obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej
  • Windows Internet Explorer: Tymczasowe pliki internetowe i pliki witryn sieci Web, Pliki cookie i dane witryny sieci Web

Jak poprawić dane w przesłanym już sprawozdaniu?

W celu zwrócenia sprawozdania do korekty należy skierować zgłoszenie do Ministerstwa (jako zgłoszenie merytoryczne).

W którym miejscu należy wprowadzić dane dot. dotacji?

Aby edytować dotacje należy wejść w podgląd sprawozdania a następnie „Wznów edycję”, w oknie dotacja należy kliknąć przycisk „Edytuj” w lewym górnym rogu. Po wykonaniu tych czynności będzie można edytować dane, zmiany należy zatwierdzić za pomocą przycisku „Zapisz”.